Privaatsuspoliitika

•    Klient (Ostja) annab Müüjale (Valguskoda OÜ) selge ja teadliku nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.

•    Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud isikuandmed kantakse Müüja kliendiregistrisse ning neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.

•    Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel.

•    Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi (Ostja) tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarneviis, kasutatud makseviis, e-poe müügi- ja tarnetingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused jne).

•    Kliendi isikuandmed, täpsemalt tarneaadress ja kontaktandmed, mis on vajalikud kauba temani toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

•    Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

•    Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele, välja arvatud eelneva kirjalikul nõusolekul.

•    Müüja jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikutele või institutsioonidele, kellel on selleks tulenevalt Eesti Vabariigi kehtivast seadusandlusest seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuste täitmiseks.

•    Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

•    Klient annab Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressile tellimuse kinnitus ja arve.

•    Klient annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud e-posti aadressil juhul, kui on märkinud selle ära vastava nõusoleku linnukesega tellimise lehel.

•    Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Müüjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.