Tingimused

1.    Üldtingimused

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna Kiiged.ee vahel.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kiiged.ee vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Valguskoda OÜ, kes peab Kiiged.ee e-poe keskkonda, edaspidi Müüja, omab õigust tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja kehtivat hinnakirja jooksvalt muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje www.kiiged.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel www.kiiged.ee.

2.    Hinnad

2.1. Kiiged.ee hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4 alampunktis 4.2. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse tootelehel ja Teie ostukorvis.

2.4. Kui toote hind on Kiiged.ee keskkonda Müüja poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse Klienti enne või peale kliendipoolse tellimuse esitamist ja Müüja ning klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Müüjal õigus müügitehingust taganeda,  Kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

3.    Ostukorv ja tellimuse sooritamine

3.1. Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud nupule „Lisa korvi“ toote lehel. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta lahtris „Kogus“, mida näete Ostukorvi avades. Muutes kogust, tuleb peale muudatust kindlasti vajutada ka nupule „UUENDA OSTUKORVI“.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage nupule „Mine kassasse” ning Teid suunatakse tellimuse vormistamise leheküljele.

3.3. Tellimuse vormistamise lehel sisestage nõutavad andmed, valige sobiv makseviis ning kui võimalik siis ka tarneviis ja vajutage “Esita tellimus” nupule tellimislehe allservas.

– Valides makseviisiks SEB, LHV või Swedbank suunatakse Teid internetipanga lehele, kus on võimalik tasuda tellimuse eest.

– Valides makseviisiks PayPal suunatakse Teid PayPali maksmise lehele, kus on võimalik tasuda tellimuse eest nii PayPali konto kui krediitkaardi abil.

– Valides makseviisiks “Pangaülekanne” kuvatakse ekraanile Teie poolt sooritatud tellimus ja pangaülekande juhised. Tellimiskinnitus saadetakse ka Teie e-maili aadressile. Tellimuse eest raha laekumisel meie pangakontole, edastame Teile müügiarve. Edasi tuleb vastavalt konkreetse toote ja laoseisu tarnetingimustele kaupa ootama jääda.
3.4. Olge tellimuse vormistamise täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja probleemideta kohaletoimetamine.

3.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates sellest hetkest, kui tellimuse eest on tasutud 100% arve summast Kiiged.ee (VALGUSKODA OÜ) arvelduskontole.

4.    Tellimuse eest tasumine

4.1. Toodete eest on võimalik tasuda:

– Swedbank, SEB, LHV pangalingi kaudu
– Krediitkaardiga läbi PayPal maksekeskkonna
– PayPal maksekeskkonna kaudu
– Pangaülekandega arve/tellimuse kinnituse alusel

4.2. Toodete eest tasumine toimub arve või tellimuse kinnituse alusel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale arve või tellimuse kinnituse väljastamist.

4.3. Teie tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Te ei ole 3 tööpäeva jooksul arve või tellimuse kinnituse väljastamisest selle eest 100% ulatuses tasunud.

4.4. Müügiarve saadetakse Teile e-mailile peale tellimuse kinnituse/ettemaksu arve täies ulatuses tasumist.

5.    Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale tellimuse jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted kohale kullerfirma abil Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud aadresile. Tarneajad punktis 6.

5.2. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ning seda tootjalt/tarnijalt tellides ilmneb, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Kiiged.ee ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-maili teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.5. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise uue tähtaja või pakume võimalust, et tagastame toote või toodete eest tasutud raha ja tühistame vastava tellimuse.

5.3. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Samuti ei ole võimalik tellimuse tühistamine pärast ettemaksu tasumist Ostja ning lõplikku kinnitust kauba tarne kohta Müüja poolt.

5.4. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kiiged.ee ja selle operaatori Valguskoda OÜ poolt kasutatav kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.5. Paki kättesaamisel vaadake palun alati üle selle seisukord enne kulleri Teie juurest lahkumist. Juhul, kui märkate pakil mingit defekti (kukkunud/muljutud), andke kullerile teada oma soovist registeerida antud vigastus. Soovitame koheselt kontrollida ka paki sisu, veendumaks selle seisukorras. Kui ka sisu on saanud kahjustada – Fikseerige kahjustada saanud saadetis, tehes saadetisest/pakendist pilte ning täites vigastuse kohta kulleriga koos akt. Seejärel võtke edasiste juhiste saamiseks ühendust Kiiged.ee klienditeenindusega.

6.    Tarneajad

6.1. Kui tellitud kaup on Kiiged.ee laos olemas, pannakse see Kliendi poole teele hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates tellimuse saamisest ning arve täielikust laekumisest Valguskoda OÜ kontole.

6.2. Kui kaup puudub Kiiged.ee laos, tellitakse kaup otse tootjalt Saksamaalt ja see jõuab Kliendini hiljemalt 10 tööpäeva (enamasti 5-7 tööpäeva) jooksul alates tellimuse saamisest ning arve täielikust laekumisest Valguskoda OÜ kontole.

6.3. Eeldatavad tarneajad vastavalt hetke laoseisule on nähtavad ja kuvatud igal tootel eraldi – toote lehel, kohe tootespetsifikatsiooni all.

7.    Kauba tagastamine

7.1. Kui Kliendi tellitud kaup ei vasta tellitule  või on defektiga, vahetame kauba ringi õige või terve toote vastu või võimaldame kokkuleppel Kliendil vahetada tellitud toote uue samaväärse toote vastu.

7.2. E-poest tellitud kaubale kehtib 14-päevane tagastusõigus. Taganemistähtaeg saab läbi 14 päeva möödumisel päevast, mil Klient kauba kätte sai.

7.3. Kliendi poolt tagastatud kaup peab olema kasutamata, täiskomplektne ja rikkumata originaalpakendis.

8.    Garantiitingimused

8.1. Kõikidele Kiiged.ee poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii.

8.2. Tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.

8.3. Garantii alla ei kuulu Kliendi poolsest kasutamisest tingitud vigastused ja valest kasutamisest tingitud defektid.

8.4. Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega e-mailile: info@kiiged.ee.

8.5. Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 3 tööpäeva jooksul.

8.6. Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis.

8.7. Ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekpertiisi tulemus ühtib Kiiged.ee esmase ekspertiisi tulemusega ning tuvastatakse, et toode on muutunud defektseks vale või hoolimatu kasutamise teel, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja.

8.8. Garantiijuhtumi välistuse korral on Kiiged.ee e-poe pidajal Valguskoda OÜ-l õigus esitada kliendile arve alljärgnevate kulude kohta:
Vealise toote transpordi kulud, erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud.

9.    Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Kiiged.ee vastutab Teie ees ja Teie vastutate Kiiged.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Kiiged.ee ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kiiged.ee ei saanud mõjutada ning mille saabumist Kiiged.ee ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

10.    Muud tingimused

10.1. Kõiki Kiiged.ee külastamise ja ostude sooritamise käigus Müüjale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Kiiged.ee ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele, välja arvatud, juhul, kui nende andmete avalikustamist nõuab Eesti Vabariigi kehtiv seadus.
Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Müüjal puudub neile juurdepääs.

10.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.3. Teie ja Kiiged.ee vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.